عضویت در هیئت علمی کلان طرح بالقرآن

کلان طرح بالقرآن حاصل ایده پردازی و تلاش جمع بزرگی از اندیشمندان و نخبگان علوم قرآنی و اسلامی می باشد .بالقرآن از اساتید برجسته و صاحب نظر در حوزه ی علوم قرآنی و اسلامی دعوت به عمل می آورد تا با عضویت در هیئت علمی بالقرآن در توسعه این طرح منحصربفرد مشارکت کنند.

درخواست عضویت در هیئت علمی بالقرآن

اعضای هیئت علمی بالقرآن